สนใจสอบถามได้ที่
 
Tel. (066) 171 6115
      (066) 171 6114
 
 
 
 
 
 
     
                                                                         กิจกรรม  
 
    ออกบูท งานลดพลังงานต้านโลกร้อน
 
    ที่โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น  โดย ท่าน ประพัฒน์ วนาพิทักษ์   อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
 
     
         
 
 
   ออกบูทที่ BITEX บางนา
 
      ทางมหาวิทยาลัย ขอนแก่นเชิญทางบริษัทออกบูทที่โรงแรมเจริญธานี  
 
       
         
 
 
    งานโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
 
 
 
     
         
 
     ทำสัญญาการค้าขายกับทางประเทศลาว
 
 
   
         
                 
   
     
DUANGSARARAT  MARKETING  CO.,LTD.
289/146 Ratpattana Rd. Sapansung, Sapansung, Bangkok 10240, Thailand
Tel : (662) 171 6115,(662) 171 6114 Fax : (662) 171 6115    E-mail : sales@duangsararat.com

Current Pageid = 18